Еразъм участие

Бихме искали да участваме в Еразъм проекти за роботика.