СПРАВЕДЛИВО ЗА ВСИЧКИ

„Увеличаване на бизнес подкрепата за МСП чрез създаване на Mobile Fair и иновативни услуги в трансграничната територия“

Това е, което проектът „Справедливи за всички“ може да направи за вас

Основни резултати

Цели

Любопитни ли сте за нашата култура?

Общата цел на програмата е да обнови заинтересованите области чрез финансова подкрепа и създаване на съвместни действия между двете съседни държави Гърция и България. Активизирането на отслабналите икономики на отделните райони ще допринесе за общото подобряване на жизнения стандарт на жителите.

Целите на проекта FAIR FOR ALL са напълно в съответствие с целите и задачите на поканата на програмата. Тези райони са изправени пред сериозен проблем, тъй като местният бизнес няма възможност да участва в акции и изложения, които се провеждат предимно в големите финансови центрове. Участието в изложението е много важен промоционален инструмент за местния бизнес в усилията му да увеличи оборота, да се консолидира на нови пазари и да укрепи името на своята марка.

Целта на проекта FAIR FOR ALL е да се осигури подходящо оборудване, така че да може да организира мобилни изложби в районите на проекта, давайки възможност на местните предприемачи да развиват и популяризират своите продукти. Проектът има за цел многостранно и универсално укрепване на местните предприемачеството. Всъщност изложенията могат да се провеждат с изложители от двете страни, така че да има възможност за развитие на сътрудничество и промоция на нови пазари.

Също така, паралелните действия на проекта ще предложат на местните предприемачи полезни бизнес инструменти, както и различни канали за промоционални дейности (изложби, платформа, уебсайт, реклама на проекти, социални). FAIR FOR ALL ще предложи много предимства на различни нива, извън финансовия сектор, който е основното търсене. И накрая, може да има значителни резултати за няколко години, тъй като със закупуването на оборудване ще бъде възможно да продължите след края на първите години, в които ще има финансова подкрепа за програмата.

Водещ партньор /

Камарата на Ксанти

Вас. Константину 1, 67100, Ксанти
Тел.: 2541022533, 2541025105, 2541064213
Факс: 2541025987

Лице за контакт: Анти Панайоту

партньор /

ОБЛАСТНО СТОПАНО ОБЕДИНЕНИЕ - СМОЛЯН

регион: Смолян  град: Смолян
Пощенски код: 4700  адрес: б България 2
телефони: 0301 64141, 0885828793
електронна поща: chamber@smolyan.info

 Лице за контакт: Иво Царев

партньор /

СОЛУНСКА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

154 Egnatia Avenue (Gate 1 TIF), Солун, Гърция
Тел.: (+30) 2310279282
Факс: (+30) 2310279283
Електронна поща: добре дошли@thessaloniki.travel

Лице за контакт: Пулкци Мария

партньор /

РЕГИОНАЛНА КАМАРА НА ЗАНАЯТИТЕ - СМОЛЯН

Адрес

БУЛ. БЪЛГАРИЯ 2 СМОЛЯН, 4700

Електронна поща

rzk_sm@mail.bg

Лице за контакт:

Недко Пашамов

партньор /

ФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ-ЗАНАЯТЧИИ И ТЪРГОВЦИ НА КСАНТИ

Anthipaspistou M. Georgiou 24 EL112 Ксанти,Гърция

0030 2541022776

 oevexan@ath.forthnet.gr

Лице за контакт: Цакироглу Мария 

Това е наше

Визионерски екип.

Среща „СПРАВЕДЛИВО ЗА ВСИЧКИ” в Смолян

bg_BG
Преминете към съдържанието