Interreg VA «Гърция-България 2014-2020»

130 262 836,00 евро Бюджет

Гърция-България 2014-2020

Трансграничната допустима зона Гърция-България за програмния период 2014-2020 г. се простира на 40,202 km2 и има общо население от 2,7 милиона жители. Той обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Допустимата зона се простира през цялата гръцко-българска граница и граничи с Турция (изток) и БЮРМ (запад), като и двете страни се стремят към достъп до ЕС

 Той е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположен между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, той се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, доставящи пазара на ЕС, и транспортните оси на TEN.

 

Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (>50 000 жители), които натрупват 38,2% общо население, и 25 малки града (10 000-50 000 жители).
Въпреки исторически сравнително малките суми на разпределените средства, съществува дълга история на сътрудничество в допустимата област, която започна с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Регионалната политика на ЕС е инвестиционна политика.

Той подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността, икономическия растеж, подобреното качество на живот и устойчивото развитие.

bg_BG
Преминете към съдържанието