проекти

Могат да се намерят всички одобрени и изпълнявани проекти на територията

банер, европа, флаг-2608475.jpg

идея за проекти по Interreg в ЕС

Проектите по Interreg са инициативи, подкрепяни от Европейския съюз (ЕС), които имат за цел да насърчат трансграничното сътрудничество и регионалното развитие в Европа.
Тези проекти обединяват партньори от различни държави и региони за справяне с общи предизвикателства, споделяне на знания и ресурси и насърчаване на сътрудничество за взаимна изгода.

Interreg Регион на Балтийско море

Този проект се фокусира върху насърчаване на сътрудничеството между страните в региона на Балтийско море, включително Дания, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Литва, Полша, Русия и Швеция. Тя има за цел да насърчи устойчивото развитие, иновациите и културния обмен в региона.

Interreg Алпийско пространство:

Този проект има за цел да подобри сътрудничеството между страните в Алпийския регион, като Австрия, Франция, Германия, Италия, Словения и Швейцария. Фокусира се върху теми като устойчив туризъм, възобновяема енергия, мобилност и управление на природните ресурси в района на Алпите.

Interreg Северозападна Европа

Този проект обединява партньори от страни в Северозападна Европа, включително Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Холандия и Обединеното кралство. Той се фокусира върху области като иновации, нисковъглеродна икономика, ефективно използване на ресурсите и културно наследство.

Interreg Средиземно море

Този проект насърчава сътрудничеството между средиземноморските страни, включително Хърватия, Кипър, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения, Испания и други. Той се занимава с общи предизвикателства в области като устойчив туризъм, морско дело, възобновяема енергия и опазване на околната среда.

Interreg Дунав

Този проект има за цел да засили сътрудничеството между страните по поречието на река Дунав, включително Австрия, България, Хърватия, Германия, Унгария, Румъния, Сърбия, Словакия и други. Той се фокусира върху области като управление на водите, културно наследство, научни изследвания и иновации и предприемачество.

Това са само няколко примера за проекти по Interreg, а има и няколко други, фокусирани върху различни региони и теми в рамките на ЕС. Проектите се финансират чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и предоставят възможности на партньорите да обменят знания, да развиват съвместни инициативи и да допринасят за социално-икономическото развитие на своите региони.

bg_BG
Преминете към съдържанието