Платформа Edu

Ние правим електронното обучение достъпно за всички!

Иновативна работа

Ние сме агенция за дигитално производство, фокусирана върху иновациите, способна да се адаптира към непрекъснатите промени

Платформата ще съдържа курсове за:

  1. Инструменти за дигитален маркетинг 
  2. Обмен на ноу-хау за укрепване на ТГС предприемачеството
  3. Експорт и международна търговия

Може също така да поддържа менторски дейности и ще бъде много ценен инструмент за подпомагане на всички видове бизнес, за да помогне за подобряване на уменията на техния персонал.

социални медии, facebook, twitter-1795578.jpg
контейнер, порт, loading-3118783.jpg
табела, транспортно пано, табло-229112.jpg
сделка, бизнес, споразумение-4131445.jpg

Не се срамувайте, кажете здравей.

bg_BG
Преминете към съдържанието