Εργα

Όλα τα έργα μπορούν να βρεθούν που έχουν εγκριθεί και τρέχουν στην επικράτεια

banner, europe, flag-2608475.jpg

μια ιδέα για τα έργα Interreg στην ΕΕ

Τα έργα Interreg είναι πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που στοχεύουν στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Αυτά τα έργα συγκεντρώνουν εταίρους από διαφορετικές χώρες και περιοχές για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, την ανταλλαγή γνώσεων και πόρων και την προώθηση της συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος.

Περιοχή Interreg της Βαλτικής Θάλασσας

Αυτό το έργο εστιάζει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ χωρών στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας και της Σουηδίας. Στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών στην περιοχή.

Interreg Alpine Space:

Αυτό το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών στην περιοχή των Άλπεων, όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ελβετία. Επικεντρώνεται σε θέματα όπως ο αειφόρος τουρισμός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κινητικότητα και η διαχείριση των φυσικών πόρων στην περιοχή των Άλπεων.

Interreg Βορειοδυτική Ευρώπη

Αυτό το έργο συγκεντρώνει εταίρους από χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επικεντρώνεται σε τομείς όπως η καινοτομία, η οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η αποδοτικότητα των πόρων και η πολιτιστική κληρονομιά.

Interreg Mediterranean

Αυτό το έργο προωθεί τη συνεργασία μεταξύ μεσογειακών χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και άλλων. Αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις σε τομείς όπως ο αειφόρος τουρισμός, οι θαλάσσιες υποθέσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος.

Interreg Danube

Αυτό το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Σλοβακίας και άλλων. Επικεντρώνεται σε τομείς όπως η διαχείριση των υδάτων, η πολιτιστική κληρονομιά, η έρευνα και η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα έργων Interreg και υπάρχουν πολλά άλλα που επικεντρώνονται σε διαφορετικές περιφέρειες και θέματα εντός της ΕΕ. Τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και παρέχουν ευκαιρίες στους εταίρους να ανταλλάξουν γνώσεις, να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες και να συμβάλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών τους.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο