Συμμετοχή Erasmus

Θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε έργα Erasmus σχετικά με τη ρομποτική.