ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Είμαστε μια ομάδα φοιτητών από το Πανεπιστήμιο και θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε έργα Erasmus για το περιβάλλον.