СПРАВЕДЛИВО ЗА ВСИЧКИ

„Увеличаване на бизнес подкрепата за МСП чрез създаване на Mobile Fair и иновативни услуги в трансграничната територия“

Цели

Любопитни ли сте за нашата култура?

Общата цел на програмата е да обнови заинтересованите области чрез финансова подкрепа и създаване на съвместни действия между двете съседни държави Гърция и България. Активизирането на отслабналите икономики на отделните райони ще допринесе за общото подобряване на жизнения стандарт на жителите.

Целите на проекта FAIR FOR ALL са напълно в съответствие с целите и задачите на поканата на програмата. Тези райони са изправени пред сериозен проблем, тъй като местният бизнес няма възможност да участва в акции и изложения, които се провеждат предимно в големите финансови центрове. Участието в изложението е много важен промоционален инструмент за местния бизнес в усилията му да увеличи оборота, да се консолидира на нови пазари и да укрепи името на своята марка.

Целта на проекта FAIR FOR ALL е да се осигури подходящо оборудване, така че да може да организира мобилни изложби в районите на проекта, давайки възможност на местните предприемачи да развиват и популяризират своите продукти. Проектът има за цел многостранно и универсално укрепване на местните предприемачеството. Всъщност изложенията могат да се провеждат с изложители от двете страни, така че да има възможност за развитие на сътрудничество и промоция на нови пазари.

Също така, паралелните действия на проекта ще предложат на местните предприемачи полезни бизнес инструменти, както и различни канали за промоционални дейности (изложби, платформа, уебсайт, реклама на проекти, социални). FAIR FOR ALL ще предложи много предимства на различни нива, извън финансовия сектор, който е основното търсене. И накрая, може да има значителни резултати за няколко години, тъй като със закупуването на оборудване ще бъде възможно да продължите след края на първите години, в които ще има финансова подкрепа за програмата.

bg_BG
Преминете към съдържанието