ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

«Ενίσχυση της επιχειρηματικής υποστήριξης προς τις ΜΜΕ μέσω της δημιουργίας Κινητής Έκθεσης αλλά και μέσω καινοτόμων Υπηρεσιών στη διασυνοριακή περιοχή»

Στόχοι

Έχετε περιέργεια για τον πολιτισμό μας;

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ενδιαφερομένων περιοχών μέσω οικονομικής στήριξης και δημιουργίας συνεργατικών δράσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η αναζωογόνηση των εξασθενημένων οικονομιών των συγκεκριμένων περιοχών θα συμβάλει στη γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Οι στόχοι του έργου FAIR FOR ALL συνάδουν πλήρως με τους στόχους και τους στόχους της πρόσκλησης του προγράμματος. Οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα γιατί οι τοπικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις και εκθέσεις που γίνονται ως επί το πλείστον σε μεγάλα οικονομικά κέντρα. Η συμμετοχή στην έκθεση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προώθησης των τοπικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια αύξησης του τζίρου, εδραίωσης σε νέες αγορές και ενίσχυσης του brand name της.

Στόχος του έργου FAIR FOR ALL είναι να προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να οργανώσει κινητές εκθέσεις στις περιοχές του έργου, δίνοντας την ευκαιρία στους τοπικούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Το έργο στοχεύει σε μια πολύπλευρη και καθολική ενίσχυση των τοπικών την επιχειρηματικότητα. Μάλιστα οι εκθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με εκθέτες και από τις δύο χώρες ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για ανάπτυξη συνεργασιών και προβολή σε νέες αγορές.

Επίσης, οι παράλληλες δράσεις του έργου θα προσφέρουν στους τοπικούς επιχειρηματίες χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία καθώς και διάφορα κανάλια για προωθητικές ενέργειες (εκθέσεις, πλατφόρμα, ιστότοπος, διαφήμιση έργων, κοινωνικά). Το FAIR FOR ALL θα προσφέρει πολλά οφέλη σε διαφορετικά επίπεδα, πέρα από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, που είναι το πρωταρχικό αίτημα. Τέλος, μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα για αρκετά χρόνια αφού με την αγορά εξοπλισμού θα μπορέσει να συνεχιστεί και μετά το πέρας των πρώτων ετών ότι θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση του προγράμματος.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο